• सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

  सुचना प्रकाशन मिति ः .२०७९।०५।२७ यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि तपसिल अनुसारको योग्यता पुगेका इच्छुक इजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरुले बार्षिक लेखा परिक्षण सेवाको लागि सुचिकृत हुन यस कार्यालयमा आवेदन पेश गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

  Karuna Foundation
 • How the cost-sharing model to tackle neonatal and childhood disability in Province 1 works

  Deepak Raj Sapkota, executive director of Karuna Foundation Nepal, on child disability in Nepal, his organization’s collaboration with Province 1 government and what got him started. To read full article please go to the original source - Nepal Live Today

  Karuna
 • Memorandum of Understanding between Karuna Foundation Nepal and Nepal Netra Jyoti Sangh

  The Memorandum of Understanding between Nepal Netra Jyoti Sangh, Biratnagar Eye Hospital, and Karuna Foundation Nepal was signed on 6th August 2021; in Nepal Netra Jyoti Sangh premises with an aim to reduce eye and ear related disabilities and improve the quality of life of those with these disabilities in Province No.1. The chairperson of Karuna Foundation Nepal, Prof. Dr.

  Karuna
 • दृष्टि सम्बन्धि समस्या न्यूनीकरण गर्न करुणा फाउण्डेसन नेपाल र नेपाल नेत्रज्योती संघ बीच सम्झौता

  दृष्टिसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरण गर्न, दृष्टिसम्बन्धी समस्या समयमा नै पहिचान गरी बालबालिकालाई दृष्टिहीन हुनबाट जोगाउन तथा दृष्टिसम्बन्धी समस्याका कारणले अपाङ्गता भएर बाँचिरहेका व्यक्तिको जीवनको अवस्थामा सुधार ल्याउन नेपालमा दृष्टिहीनताको क्षेत्रमा कार्यरत अग्रणी संस्था नेपाल नेत्रज्योती संघ तथा प्रदेश नं. १ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुसँगको साझेदारीमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा कार्यरत करुणा फाउण्डेसन नेपालका बिचमा प्रदेश नं. १ मा

  Karuna
Accessibility