• दृष्टि सम्बन्धि समस्या न्यूनीकरण गर्न करुणा फाउण्डेसन नेपाल र नेपाल नेत्रज्योती संघ बीच सम्झौता

  दृष्टिसम्बन्धी समस्या न्यूनीकरण गर्न, दृष्टिसम्बन्धी समस्या समयमा नै पहिचान गरी बालबालिकालाई दृष्टिहीन हुनबाट जोगाउन तथा दृष्टिसम्बन्धी समस्याका कारणले अपाङ्गता भएर बाँचिरहेका व्यक्तिको जीवनको अवस्थामा सुधार ल्याउन नेपालमा दृष्टिहीनताको क्षेत्रमा कार्यरत अग्रणी संस्था नेपाल नेत्रज्योती संघ तथा प्रदेश नं. १ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुसँगको साझेदारीमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा कार्यरत करुणा फाउण्डेसन नेपालका बिचमा प्रदेश नं. १ मा

  Karuna
 • KFN Newsletter (Shrawan to Kartik, 2077)

  Karuna
 • KFN Newsletter (Mangsir to Chaitra, 2077)

  Karuna
 • Every Pregnancy Matters: A Safe Mother is a safe Baby

  Sajana (name changed) is waiting out the last weeks of her pregnancy, a time that is joyful to her. But a 22 year old pregnant woman's anticipation has turned into anxiety when she was diagnosed with COVID positive during her last ANC visit.  The PHCC lacks skill birth attendant and equipped resources to further carry on her delivery. Understanding the

  Karuna
Accessibility